สายจ่ายหนักเร่เข้ามา !

Top spender E-Book รับของกลับไปให้จุใจ

กิจกรรมใช้จ่ายสะสมยอดซื้อ E-Book อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ผ่านช่องทาง Online ของร้านนายอินทร์ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ Naiin.com หรือ Naiin application ในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 - 5 ธันวาคม 2565 ผู้ที่มีการสั่งซื้อ E-Book สูงสุดต่อใบเสร็จลำดับที่ 1-150 จะได้รับของพรีเมียม ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ระยะเวลากิจกรรม : 26 พฤศจิกายน 2565 - 5 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 7 ธ.ค. 65 ผ่านช่องทาง Facebook page: Naiin App : ร้านหนังสือในมือคุณ เวลา 14.00 น.

ระยะเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ : 7 - 12 ธ.ค. 65 ในช่องทาง Facebook page: Naiin App : ร้านหนังสือในมือคุณ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 7 ธ.ค. 65 จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 12 ธ.ค. 65

ของรางวัล

     1. ผ้าห่ม 100*150 cm คละลาย จำนวน 20 รางวัล

     2. กระเป๋าผ้า คละลาย จำนวน 30 รางวัล

     3. ปฏิทิน จำนวน 100 รางวัล

กติกาการรับของรางวัล

    1. ผู้ที่มียอดซื้อ E-Book สะสมสูงสุดในช่วงเวลาแคมเปญ ลำดับที่ 1-20 รับของรางวัล ผ้าห่ม 100*150 cm คละลาย รวมจำนวน 20 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)

    2. ผู้ที่มียอดซื้อ E-Book สะสมสูงสุดในช่วงเวลาแคมเปญ ลำดับที่ 21-50 รับของรางวัล กระเป๋าผ้า คละลาย รวมจำนวน 30 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)

    3. ผู้ที่มียอดซื้อ E-Book สะสมสูงสุดในช่วงเวลาแคมเปญ ลำดับที่ 51-150 รับของรางวัล ปฏิทิน รวมจำนวน 100 รางวัล (จำกัดจำนวน 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 user)

    4. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทาง Facebook page: Naiin App : ร้านหนังสือในมือคุณ เวลา 14.00 น.

   5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการมอบรางวัลให้กับผู้มีสิทธิที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและลงทะเบียนยืนยันการรับรางวัลแล้วเท่านั้น หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิให้กับผู้ร่วมแคมเปญในลำดับถัดไปที่ลงทะเบียนรับรางวัล

   6. เปิดให้ลงทะเบียนรับของรางวัลตั้งเเต่วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2565 ในช่องทาง Facebook page: Naiin App : ร้านหนังสือในมือคุณ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม 2565

   9. ของรางวัลทั้งหมดจะทำการจัดส่งให้ผู้โชคดีที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ภายใน 7 - 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง

   10. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ naiin.com

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้กับผู้ที่ทำตามกติกาที่กำหนด และลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ทำตามกติกาที่กำหนดให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

     - เฉพาะแค่สมาชิกร้านนายอินทร์เท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้

     - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่แจ้งให้ผู้ร่วมแคมเปญทราบล่วงหน้า

     - ผู้ร่วมรายการสามารถสั่งซื้อ E-Book ในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง คือ Naiin.com หรือ Naiin application เพื่อให้มียอดการสั่งซื้อสูงสุด

     - กรณีมียอดสั่งซื้อสูงสุดเท่ากันทำให้ไม่สามารถเรียงลำดับได้ว่าใครอยู่ลำดับก่อนหลัง ให้ถือเอาผู้ที่สั่งซื้อเร็วที่สุดหรือสั่งซื้อไว้อยู่ก่อนแล้วให้อยู่ในลำดับก่อน

     - พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครืออมรินทร์ และ/หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดแคมเปญนี้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแคมเปญ

     - การที่เข้าร่วมแคมเปญให้ถือว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญได้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้เท่านั้น

     - บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้จะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแคมเปญที่ไม่ได้รับรางวัลจะถูกทำลายภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

     - ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

     - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 02-423-9999 ต่อ 6428