โปรโมชั่น E-book นักเขียน "อัยย์เอย"

อ่านอินไปกับนิยายรักหลากแนว

พร้อมส่วนลดสุดจึ้งถึง 30% !!!

ช้อปอ่านกันเลย>>ที่นี่

โปรโมชั่น E-Book ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 65 - 1 ต.ค. 65
*เฉพาะนักเขียนท่านนี้เท่านั้น