กิจกรรม “อ่านลุ้นโชค”

ฉลองครบรอบ 29 ปีร้านนายอินทร์

......................

 

 

รายละเอียดวิธีเข้าร่วมกิจกรรม

 • เข้าร่วมสนุกกิจกรรมได้โดยซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบทุกยอดการซื้อจำนวน 599 บาทต่อใบเสร็จ จะได้รับ 1 สิทธิ์ร่วมลุ้นกิจกรรม “อ่านลุ้นโชค” (ยกตัวอย่างเช่น ยอดการซื้อสินค้าในใบเสร็จนั้นรวมเป็นเงินจำนวน 1,797 บาท จะได้รับจำนวน 3 สิทธิ์)
 • การคิดคำนวณประมวลผลเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ จะคิดจากยอดการซื้อที่สุทธิแล้วเท่านั้น (ยกตัวอย่างเช่น ยอดการซื้อสินค้าในใบเสร็จนั้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงินจำนวน 620 บาท การคิดคำนวณประมวลผลเพื่อให้ได้รับสิทธิ์จะคิดจากยอด 620 บาท นั้น)
 • สินค้าที่ไม่เข้าร่วมรายการ ได้แก่
  • หนังสือที่มีส่วนลดตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
  • สินค้าไลฟ์สไตล์บางรายการ (จะแจ้งให้ทราบ ณ จุดขายสินค้าในช่องทางการขายสินค้านั้น ๆ)
 • ผู้เข้าร่วมสนุกกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกร้านนายอินทร์เท่านั้น และจะต้องซื้อสินค้าในช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านนายอินทร์ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นร้านนายอินทร์สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
  • ซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านช่องทาง naiin.com หรือ Naiin Application
 • การซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านนายอินทร์ในสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม สมาชิกร้านนายอินทร์จะต้องแจ้งเลขรหัสสมาชิกก่อนการชำระเงินเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลในกิจกรรม “อ่านลุ้นโชค”
 • การซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านช่องทาง naiin.com หรือ Naiin Application สมาชิกร้านนายอินทร์ต้องกรอกเลขรหัสสมาชิกร้านนายอินทร์ในระบบเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลในกิจกรรม “อ่านลุ้นโชค”
 • สมาชิกร้านนายอินทร์ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องซื้อสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2565 เท่านั้น ดังนี้
  • กรณีซื้อสินค้าผ่านช่องทางร้านนายอินทร์ในสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะสิ้นสุดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อถึงเวลาปิดร้านในสาขานั้น ๆ ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2565
  • กรณีซื้อสินค้าทางออนไลน์ผ่านช่องทาง naiin.com หรือ Naiin Application จะสิ้นสุดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อถึงเวลา 00.00 นาฬิกา ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (ต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 (ใช้เวลามาตรฐานสากล))
 • สมาชิกร้านนายอินทร์ที่เข้าร่วมสนุกกิจกรรมสามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ของท่านผ่านช่องทาง Naiin Application ได้ตลอดเวลาจนถึงวันที่กิจกรรมได้สิ้นสุดลง
 • บริษัทฯ จะนำข้อมูลสมาชิกร้านนายอินทร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมและถูกประมวลผลข้อมูลแล้วว่ามีสิทธิ์ มาพิมพ์เป็นชิ้นส่วนกระดาษตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ (1 สิทธิ์/แผ่น) เพื่อเตรียมนำไปจับรางวัลให้กับสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีต่อไป

รายละเอียดการจับรางวัลและยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล

 • เริ่มการจับรางวัลในวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ในงานสนามอ่านเล่น สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 994 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร.02-033-8900
 • กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะพิมพ์ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเข้ามาทั้งหมด และนำมารวมกันไว้ในกล่องอุปกรณ์ลูกบอลหมุนจับรางวัล ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีหมุนคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน ส่วนการจับรางวัลจะจับโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านชื่อสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีบนกระดาษลุ้นรางวัล และประกาศผลทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 • ประกาศรายชื่อสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีผ่านช่องทาง
  • Live สด Fanpage ร้านนายอินทร์ วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 00 น.
  • Fanpage ร้านนายอินทร์ วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  • Naiin Application วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  • naiin.com วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 18.00 น.
 • สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สามารถเลือกยืนยันสิทธิได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-423-9999 ต่อ 6448, 6446 หรือ 6108
  • Inbox มาได้ที่ Facebook Fanpage : ร้านนายอินทร์
 • สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จนถึงภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 หากไม่ยืนยันสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • กรณียืนยันสิทธิ์ทางโทรศัพท์ จะต้องยืนยันภายในเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันที่ 5 สิงหาคม 2565
  • กรณียืนยันสิทธิ์ทาง Facebook จะต้องยืนยันภายในเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 5 สิงหาคม 2565

 

รายละเอียดรางวัลและการรับรางวัล

 • รายละเอียดรางวัลในกิจกรรม “อ่านลุ้นโชค” มีดังต่อไปนี้

ลำดับรางวัล

รายการ

มูลค่ารางวัลละ

จำนวนรางวัล

รวมมูลค่ารางวัล

รางวัลที่ 1

สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท

30,650 บาท

10 รางวัล

306,500 บาท

รางวัลที่ 2

คอมพิวเตอร์ iPad Air ขนาด 64 GB

20,900 บาท  

10 รางวัล

209,000 บาท

รางวัลที่ 3

Apple Watch SE

9,990 บาท  

15 รางวัล

149,850 บาท

รางวัลที่ 4

เครื่องกรองอากาศ Xiaomi รุ่น Mi Air Purifier 4 Lite

5,990 บาท  

20 รางวัล

119,800 บาท

รางวัลที่ 5

หม้อทอดไร้น้ำมัน ยี่ห้อ TEFAL 1,500 วัตต์ 1.2 Kg

4,390 บาท  

25 รางวัล

109,750 บาท

รางวัลที่ 6

บัตรเติมน้ำมัน PTT

1,000 บาท  

55 รางวัล

55,000 บาท

รางวัลที่ 7

บัตร GIFT VOUCHER CENTRAL

1,000 บาท  

55 รางวัล

55,000 บาท

รางวัลที่ 8

บัตร GIFT VOUCHER ร้านนายอินทร์  

1,000 บาท  

100 รางวัล

100,000 บาท

รวมจำนวนของรางวัลทั้งรายการและมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น

290 รางวัล

1,104,900 บาท

 • มูลค่าของรางวัล ณ ราคาตลาดวันที่ 7 มิถุนายน 2565
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับของรางวัลข้างต้นโดยไม่แจ้งให้สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้ร่วมกิจกรรมหรือสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีได้รับรางวัลทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ จะจัดส่ง/ส่งมอบรางวัลให้กับสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดี ดังนี้
  • สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท หรือ iPAD AIR 64 GB หรือ Apple Watch SE ต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนตัวจริงที่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ในวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 16.00 นาฬิกา (กรณีสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีไม่สะดวกมารับเองในวันเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และในกรณีที่ไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 นาฬิกา จะถือว่าสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีได้สละสิทธิ์)
  • สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเครื่องกรองอากาศ Xiaomi รุ่น Mi Air Purifier 4 Lite หรือหม้อทอดไร้น้ำมัน ยี่ห้อ TEFAL 1,500 วัตต์ 1.2 Kg บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้กับสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีโดยจะใช้ที่อยู่ตามฐานข้อมูลสมาชิกเป็นสถานที่ปลายทางจัดส่ง ทั้งนี้ เว้นแต่สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีจะได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น
  • สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมัน PTT หรือบัตร GIFT VOUCHER CENTRAL หรือบัตร GIFT VOUCHER ร้านนายอินทร์ สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีสามารถไปรับของรางวัลได้ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อรับภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
 • สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า รางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด หรือบริษัทในเครืออมรินทร์ หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา หรือคณะกรรมการดำเนินรายการ และ/หรือบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
 • ในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีไว้จนกว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกร้านนายอินทร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้รับรางวัลจะถูกทำลายภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2565 (ถูกทำลายเฉพาะชิ้นส่วนกระดาษในการลุ้นจับรางวัล และข้อมูลในส่วนที่ถูกนำมาประมวลผลเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้สำหรับการเป็นสมาชิกร้านนายอินทร์)
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ สมาชิกร้านนายอินทร์ผู้โชคดีจะต้องติดต่อกับผู้ผลิตสินค้า ศูนย์บริการ ตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • สมาชิกร้านนายอินทร์ที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมนี้ บริษัทฯ ถือว่าสมาชิกร้านนายอินทร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับข้อกำหนด กติกา และเงื่อนไขการชิงของรางวัลนี้ทุกประการ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-423-9999 ต่อ 6448, 6446 หรือ 6108