- ทุก 25 บาท ได้รับ 2 คะแนน (ปกติ 1 คะแนน) -

 

 

วันที่  20 พ.ค.  65 – 30 พ.ค. 65

*เงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษ

- สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก naiin.com รับคะแนน 2 เท่า เมื่อซื้อหนังสือหรือสินค้า Lifestyle ที่ naiin.com และ NAIIN APP
- โดยทุก 25 บาท รับ 2 คะแนน (จากปกติ รับ 1 คะแนน)
- ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ 20 พ.ค. 65 – 30 พ.ค. 65
- คะแนนพิเศษจะถูกเพิ่มให้อัตโนมัติภายใน 1 วัน เมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
- การรับคะแนนพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภท e-Book
- เฉพาะการซื้อผ่าน naiin.com และ NAIIN APP เท่านั้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า