ซื้อหนังสือสำนักพิมพ์

แจ่มใส เอเวอร์วาย และเอ็นเธอร์บุ๊คส์

ครบ 800 บาท

รับ Jamsai Acrylic Keyring จำนวน 1 ชิ้น

(มี 3 ลายให้เลือกสะสม)

>>>สนพ.แจ่มใส คลิก<<<

>>>สนพ.เอเวอร์วาย คลิก<<<

>>>สนพ.เอ็นเธอร์บุ๊คส์ คลิก<<<

 

 

วันที่ 1 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

 

เงื่อนไข
*1 สิทธิ์ / 1 ใบเสร็จ
*ยกเว้น Pre-order และ E-Book
*ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย
*เฉพาะหนังสือสำนักพิมพ์แจ่มใส เอเวอร์วาย เอ็นเธอร์บุ๊ค เท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า