สมาชิกใช้ 200 คะแนน แลกรับส่วนลด 30 บาท
(จากปกติ 20 บาท)
....................
สมาชิกใช้ 300 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท
(จากปกติ 30 บาท)
.....................
สมาชิกใช้ 500 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท
(จากปกติ 50 บาท)

 

ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 65 – 8 พ.ค. 65

*เฉพาะสินค้าประเภทหนังสือเท่านั้น ยกเว้น Pre-order
*สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก naiin.com และ NAIIN APP เท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า