naiin.com ช้อปฟินๆ กับโปรโมชั่นหลังฝน

 

"ซื้อเล่มที่ 2 ลด 25%* "

 

(เฉพาะหนังสือหมวด Living, เด็ก, บริหาร/จิตวิทยา และวิชาการ/ความรู้)

*หนังสือเล่มที่ลดราคา 25% ต้องมีราคาเท่ากันหรือน้อยกว่าหนังสือเล่มแรก

 

*ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563

 

 

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยกเลิกรายการโปรโมชันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า