READING IN THE RAIN อ่านเริงร่ารับหน้าฝน
 
ฝนไหนก็ไม่กลัว! เพราะร้านนายอินทร์โปรโมชันสุดคุ้มเพื่อนักอ่านได้เริงร่ารับหน้าฝน 
 
 
ลดทันที 300 บาท
*เมื่อซื้อสินค้าทีร่่วมรายการครบ 1,800 บาท
 
ลดทันที 140 บาท
*เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,000 บาท
 
ลดทันที 60 บาท
เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 500 บาท
 
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63
 
ณ ร้านนายอินทร์ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
 
 
 
 
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ หนังสือพระราชนิพนธ์ นิตยสารแผงหน้า หนังสือหรือนิตยสารพรีออเดอร์ และสินค้าไลฟ์สไตล์บางประเภทงดร่วมรายการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า