รับไปเลยส่วนลด 20% เมื่อช้อปหนังสือครบ 1,200บาท

***เฉพาะวันที่ 5 - 12 สิงหาคม 2562 เท่านั้น***

 

เฉพาะหนังสือที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น=

สมาชิก naiin.com ก่อนทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่

 

*จุดสังเกตหนังสือที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

*ยกเว้นหนังสือพระราชนิพนธ์ นิตยสาร eBook หนังสือในเครือ
Phoenix และ Phoenix Magenta*

*โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี *

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ 
ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!*