#ตั้งเป้าไว้แล้วไปด้วยกัน

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกร้านนายอินทร์

- ลูกค้าสมาชิกร้านนายอินทร์ ซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป รับ Point x 3 และแสดง SMS เพื่อรับสิทธิ์ (ลูกค้าจะได้รับคะแนนคูณ 3 หลังจบโปรโมชั่นช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป)

- ซื้อหนังสือครบ 3 เล่ม ขึ้นไป รับฟรี หนังสือที่ร่วมรายการ 1 เล่ม (คัดสภาพ สภาพหนังสือไม่ 100%)

**เงื่อนไข เล่มที่รับฟรี ราคาหนังสือจะต้องถูกกว่าหรือเท่ากับเล่มที่ราคาถูกที่สุด**

ตัวอย่าง : ลูกค้าซื้อหนังสือปกติจำนวน 3 เล่ม ราคา 199 , 250 และ 345 บาท เล่มที่ลูกค้าเลือกรับฟรีจะต้องถูกกว่าหรือเท่ากับ 199 บาท

ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 มกราคม 2562