11.11 Single BUT NOT Available

ลดสูงสุดถึง 20%

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 วันเดียวเท่านั้น!!

-------------- หนังสือร่วมรายการเฉพาะ Naiin.com เท่านั้น --------------

***ยกเว้นหนังสือพระราชนิพนธ์ Pre-order นิตยสาร eBook หนังสือในเครือนาบู เบเกอรี่ phoenix และ phoenix magenta***

= ลดทันที 15% เมื่อช้อปครบ    500 บาท =

ลดทันที 17% เมื่อช้อปครบ    700 บาท =

= ลดทันที 20% เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท =

**โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี **

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!*