SALE PRISE  surprise sale!

เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการเท่านั้น

1 เล่ม ลด 20% / 2 เล่ม ลด 40% / 3 เล่มขึ้นไป 60%

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

***โปรดอ่านก่อนทำรายการสั่งซื้อทุกครั้ง***

เงื่อนไข

- ที Naiin.com เท่านั้น

- เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการเท่านั้น

- สินค้าตามรายการทั้งหมดเป็นสินค้า **คัดสภาพ สภาพหนังสือไม่ 100% มีรอยขีดข่วน รอยขอบยับ สีกระดาษเปลี่ยน เนื้อในหนังสืออ่านได้ตามปกติ** (เป็นหนังสือสภาพไม่สมบูรณ์ 100% ทุกเล่มทุกรายการ)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้ ยกเว้น หน้าขาด หน้าหายเท่านั้น!!

- โปรโมชั่นดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห่อปกหนังสือทุกกรณี

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมวดอาหาร/สุขภาพ/การเดินทาง http://bit.ly/2zkLnyZ
หมวดบริหาร/จิตวิทยา http://bit.ly/2QhBbyJ
หมวดบ้านและสวน http://bit.ly/2SEiDdu
หมวดนิยาย http://bit.ly/2qn2OuP