End Year Sale Buy1 Get 1 Free!

โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม ฟรีอีก 1 เล่ม (แถมเฉพาะเล่มที่ถูกที่สุด) เราเอาหนังสือมาให้เพื่อนๆ เลือกกันอย่างจุใจกว่า 560 รายการเลยนะ

เงื่อนไขของโปรโมชั่น มีดังนี้

➊ โปรฯ นี้จัดเฉพาะที่ naiin.com
➋ เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการเท่านั้น
➌ หนังสือเป็นหนังสือคัดสภาพ ขีดสัน (สภาพหนังสือโดยรอบอาจจะไม่สมบูรณ์เต็ม 100% แต่เนื้อในอ่านได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ)
➍ สินค้ามีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย
➎ สินค้าซื้อไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน ยกเว้นในกรณีจะเกิดความผิดพลาดจากการพิมพ์ (หน้าหาย หน้าสลับ)