Naiin.com ลดทะลุมิติ 60% กว่า 400 ปก

***เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการ***

1. ที่ Naiin.com เท่านั้น

2. เฉพาะหนังสือที่ร่วมรายการเท่านั้น

3. สินค้าตามรายการเป็นสินค้า "คัดสภาพ ขีดสัน"

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าสำหรับโปรโมชั่นนี้


*****************ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560*****************

ลดทะลุมิติ 60% กว่า 400 ปก

https://www.naiin.com/clearance/list/180101109/1