ฉลาด KIDS อ่าน คิด ชีวิต สนุก

เมื่อซื้อหนังสือหมวดคู่มือ และหนังสือเด็ก ตั้งแต่ 2 เล่มขึ้นไป ลด 10%

ซื้อสินค้าเครื่องเขียน ลดทันที 10% 

 

ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา

***ยกเว้น สาขา สุวรรณภูมิ และ Francise***