รายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น

- หนังสือสำนักพิมพ์ในเครือมรินทร์ ซื้อ 1 เล่ม ลดทันที 15% , ซื้อครบ 4 เล่ม ลดทันที 20%
- e-Book สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ ลดสูงสุด 40%
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อผ่าน www.naiin.com, App NaiinPann (Android), โทรศัพท์ 02-423-9999 กด 4,
02-423-9998, 
facebook.com หรือ Line /naiinfanclub เท่านั้น

- ระยะเวลาวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2558
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 02-423-9999 กด 4 หรือ
02-423-9998