- ซื้อหนังสือผ่าน www.naiin.com รับทันที Point x2 (เฉพาะหนังสือเท่านั้น e-Book งดร่วมรายการ)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อผ่าน www.naiin.com โทรศัพท์ 02-423-9999 กด 4, 02-423-9998, facebook.com หรือ Line ID : naiinfanclub เท่านั้น
- ระยะเวลาวันนี้ - 3 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 02-423-9999 กด 4
หรือ 02-423-9998