รายละเอียดเงื่อนไข

- โปรโมชั่นนี้ เฉพาะที่ www.naiin.com และในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ เฉพาะการสั่งซื้อแบบ ชุด Box Set Rising Sun ทั้ง Book และ e-Book
- ประกาศผลผู้โชคดีหลังจากจบโปรโมชั่น
- การจัดส่งของ(Premium) จะได้รับหลังจากจบโปรโมชั่น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของ(Premium) ภายในประเทศไทยเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 02-423-9999 กด 4 เว็บไซต์นายอินทร์, facebook.com/naiinfanclub หรือ e-mail : cs@naiin.com