สำนักพิมพ์อมรินทร์ได้ร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ เปิดตัวกิจกรรม "อ่านสนุก บินสบาย กับไทยสมายล์" ให้ผู้โดยสารสามารถ ดาว์โหลด e-Book ขึ้นไปอ่านบนเครื่องฟรี!! ผ่านแอพพลิเคชั่น NaiinPann 

รายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น

- สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินไทยสมายล์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 - วันที่ 31 มกราคม 2557
- เพียงผู้โดยสารมาแสดง Boarding Pass บริเวณหน้า Counter Check in
- สามารถเลือกรับ e-Book ฟรี !! 1 เล่ม  ( Survivor Thailand หรือ Survivor Asean )
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ิ์  1 คน ต่อ 1 สิทธิ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - วันที่ 31 มกราคม 2557
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ร้านนายอินทร์ , เว็บไซต์ไทยสมายล์ 

facebook/naiinfanclub  facebook/ThaiSmileFanClub