รายละเอียดเงื่อนไขโปรโมชั่น
• ลดราคาหนังสือ สนพ.เนชั่นบุ๊คส์ สูงสุดถึง 30% เฉพาะวันที่ 20 มิ.ย.56 วันเดียว
• เฉพาะการซื้อ e-books ทาง www.naiin.com เท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า