ฌ้าคส์ ลาก็อง : 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต

“ฌ้าคส์ ลาก็อง : 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต” (Jacques Lacan : 10 concepts in the terrain of living) เป็นหนังสือที่มีจุดเริ่มต้นจากการพูดคุยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างบรรณาธิการและผู้เขียนไปทีละประเด็น ค่อยๆ เขียนไปทีละบท เกี่ยวกับมโนทัศน์ต่างๆ ของนักจิตวิเคราะห์ชาวฝรั่งเศสท่านนี้

การทำความเข้าใจทฤษฎีต่างๆ ของลาก็องไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องด้วยลักษณะทางความคิดและทฤษฎีที่มีความสลับซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง อีกประการหนึ่งคือ ลาก็องได้พัฒนามโนทัศน์ของเขาอย่างต่อเนื่องในช่วงชีวิตของเขา ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้ผู้ศึกษาเกิดความสับสน หากไม่ได้ติดตามงานของเขาอย่างใกล้ชิด

ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย ได้ใช้ความพยายามในการถ่ายทอดมโนทัศน์ต่างๆ ของลาก็อง ทั้ง 10 มโนทัศน์ ออกมาอย่างดีที่สุดในพื้นที่อันจำกัดของหนังสือ สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากคือผู้เขียนได้นำทฤษฎีที่มีความเป็นนามธรรมสูง มาอธิบายสิ่งเกิดขึ้นในสังคมได้ดีและมีความเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้น....

 

จำนวน :

1

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ฌ้าคส์ ลาก็อง : 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต

“ฌ้าคส์ ลาก็อง : 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต” (Jacques Lacan : 10 concepts in the terrain of living) เป็นหนังสือที่มีจุดเริ่มต้นจากการพูดคุยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างบรรณาธิการและผู้เขียนไปทีละประเด็น ค่อยๆ เขียนไปทีละบท เกี่ยวกับมโนทัศน์ต่างๆ ของนักจิตวิเคราะห์ชาวฝรั่งเศสท่านนี้

การทำความเข้าใจทฤษฎีต่างๆ ของลาก็องไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องด้วยลักษณะทางความคิดและทฤษฎีที่มีความสลับซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง อีกประการหนึ่งคือ ลาก็องได้พัฒนามโนทัศน์ของเขาอย่างต่อเนื่องในช่วงชีวิตของเขา ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้ผู้ศึกษาเกิดความสับสน หากไม่ได้ติดตามงานของเขาอย่างใกล้ชิด

ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย ได้ใช้ความพยายามในการถ่ายทอดมโนทัศน์ต่างๆ ของลาก็อง ทั้ง 10 มโนทัศน์ ออกมาอย่างดีที่สุดในพื้นที่อันจำกัดของหนังสือ สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากคือผู้เขียนได้นำทฤษฎีที่มีความเป็นนามธรรมสูง มาอธิบายสิ่งเกิดขึ้นในสังคมได้ดีและมีความเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้น....

 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฌ้าคส์ ลาก็อง : 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ฌ้าคส์ ลาก็อง : 10 มโนทัศน์ในพรมแดนชีวิต ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว