กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

คู่มือเพื่อศึกษาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์ ละเอียดครบทุกระบบ พร้อมภาพประกอบขนาดใหญ่ 4 สีทั้งเล่ม
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com สำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการซื้อครบ 3 เล่ม ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

595.00 บาท

565.25 บาท

"คุณประหยัดไป 29.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 22 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา


รายละเอียด : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อใช้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่มนุษย์จะสรรค์สร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้ว่าร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการดำเนินกิจกรรมอย่างไร ประกอบขึ้นจากอวัยวะและโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีกลไลการทำงานอย่างไร จึงทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้

นอกจากการศึกษาร่างกายมนุษย์แบบองค์รวมแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีแผนภาพแสดงโครงสร้างของอวัยวะต่างๆ ในแต่ละระบบอย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ อีกทั้งมีแผนภูมิและตารางซึ่งช่วยให้เข้าใจง่าย คำอธิบายประกอบซึ่งจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดหลักและทฤษฎีสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นอกจากนี้ท้ายเล่มยังมีดัชนีเรียงลำดับพยัญชนะ ก-ฮ เพื่อช่วยให้ค้นหาและเข้าถึงเรื่องที่สนใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้คือ เพื่อนำเสนอหนังสืออ้างอิงที่สมบูรณ์ ชัดเจน และเหมาะกับนักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาด้านการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องร่างกายและสุขภาพ สำนักพิมพ์จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์


สารบัญ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

  • บทนำ
  • ชีวิต
  • ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์
  • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • เลือด
  • ระบบไหลเวียนเลือด
  • ระบบหายใจ
  • ระบบย่อยอาหาร
  • โภชนาการ

เนื้อหาปกหลัง : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

 • กายวิภาคศาสตร์ ANATOMY : ศึกษาโครงสร้างต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นร่างกายมนุษย์
 • สรีรวิทยา PHYSIOLOGY : ศึกษาการทำงานของระบบต่างๆ ทั้งในด้านกลศาสตร์ กายภาพ และชีวเคมี
 • สุขภาพ HEALTH : ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการพร้อมวิธีการรักษาและปฏิบัติตนเบื้องต้น

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

 • นักเรียน ที่มุ่งจะศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • นิสิต นักศึกษา ที่จะกำลังศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ประชาชนทั่วไป ที่ใส่ใจและต้องการดูแลสุขภาพ

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
1 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา