ESSENTIAL GRAMMAR IN USE ฉ.คำอธิบายภาษาไ

Essential Grammar in Use

หนังสือเพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมแบบฝึกหัด สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับต้น

ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย

หนังสือไวยากรณ์เล่มนี้แต่งขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับต้น เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยเรียบเรียงคำอธิบายภาษาไทย 

จากหนังสือ Essential Grammar in Use แต่งโดย Raymond Murphy ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลก

Tags : เรียนรู้ภาษาต่างๆ สือเล่มไทย อังกฤษ

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

389.00 บาท

369.55 บาท

"คุณประหยัดไป 19.45 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 14 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : ESSENTIAL GRAMMAR IN USE ฉ.คำอธิบายภาษาไ


รายละเอียด : ESSENTIAL GRAMMAR IN USE ฉ.คำอธิบายภาษาไ

Essential Grammar in Use

หนังสือเพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมแบบฝึกหัด สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับต้น

ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย

หนังสือไวยากรณ์เล่มนี้แต่งขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับต้น เพื่อใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง โดยเรียบเรียงคำอธิบายภาษาไทย 

จากหนังสือ Essential Grammar in Use แต่งโดย Raymond Murphy ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วโลก

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว