ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2เล่ม.1

เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

90.00 บาท

85.50 บาท

"คุณประหยัดไป 4.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2เล่ม.1

ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2ล.1

หนังสือติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1 เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใ้ช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสรุปเนื้อหาสำคัญแบบฝึดหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตัวเอง


คำนำ : ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2เล่ม.1

หนังสือติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1 เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะของการนำเอาการศึกษาตลอดชีวิตมาใ้ช้ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะสังคม ร่างกาย และค่านิยมอันดีงาม หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสรุปเนื้อหาสำคัญแบบฝึดหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อฝึกทักษะและการนำไปใช้ตามความเหมาะสม ให้มีลักษณะของการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ กิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ กระตุ้นความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ทดสอบได้ด้วยตัวเอง ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้

ด้วยความปรารถนาดี

ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ


สารบัญ : ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2เล่ม.1

  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเลขาคณิต


ข้อมูลเพิ่มเติม : ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2เล่ม.1

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ติวเข้มคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2เล่ม.1 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว