พระทีปังกรและสุเมธดาบส (ฉบับการ์ตูนสี่สี)

ซื้อได้แล้วในรูปแบบ e-Book

แม้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในทุกพระองค์จะมีบางส่วนที่คล้ายกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพุทธประวัติของพระทีปังกรพระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งที่เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส

พุทธประวัติของพระทีปังกรและสุเมธดาบส ฉบับการ์ตูนนี้เป็นเหมือนภาพขยายให้ได้เห็นและเข้าใจการเคลื่อนไปของชาติภพ และการบำเพ็ญบารมีที่มิใช่เพียงการหลุดพ้นส่วนตัว แต่เพื่อสั่งสอนและชี้ทางแห่งสายธรรมให้กับมนุษยชาติได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

Tags : อัครสาวก ศาสนา พุทธสาวก

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

139.00 บาท

125.10 บาท

"คุณประหยัดไป 13.90 บาท (10.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

ข้อมูลเพิ่มเติม : พระทีปังกรและสุเมธดาบส (ฉบับการ์ตูนสี่สี)


รายละเอียด : พระทีปังกรและสุเมธดาบส (ฉบับการ์ตูนสี่สี)

ซื้อได้แล้วในรูปแบบ e-Book

แม้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในทุกพระองค์จะมีบางส่วนที่คล้ายกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพุทธประวัติของพระทีปังกรพระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งที่เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส

พุทธประวัติของพระทีปังกรและสุเมธดาบส ฉบับการ์ตูนนี้เป็นเหมือนภาพขยายให้ได้เห็นและเข้าใจการเคลื่อนไปของชาติภพ และการบำเพ็ญบารมีที่มิใช่เพียงการหลุดพ้นส่วนตัว แต่เพื่อสั่งสอนและชี้ทางแห่งสายธรรมให้กับมนุษยชาติได้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งทุกข์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว

สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อร่วมกัน : พระทีปังกรและสุเมธดาบส (ฉบับการ์ตูนสี่สี)