ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้เขียน: รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

สำนักพิมพ์: อินโฟเพรส/Infopress

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 (0) เขียนรีวิว

522.00 บาท

580.00 บาท ประหยัด 58.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 20 คะแนน

ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2566 < แสดงน้อยลง ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2566
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com Mid Year Sale ลดหนักกลางปี หนังสือลด 10%*

Tags: Infopress , รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

522.00 บาท

580.00 บาท
580.00 บาท
ประหยัด 58.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 20 คะแนน

จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
จำนวนหน้า
807 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
15.2 x 21.7 x 4.5 CM
น้ำหนัก
1.182 KG
บาร์โค้ด
9786164874053

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ล่าสุดปี 2566 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี


สารบัญ : ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

   ประมวลกฎหมายอาญา
    
  ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป
  ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป 
  ลักษณะ ๒ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 
  ภาค ๒ ความผิด
  ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
  ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 
  ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม 
  ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา 
  ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 
  ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตราย ต่อประชาชน 
  ลักษณะ ๗ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง 
  ลักษณะ ๘ความผิดเกี่ยวกับการค้า 
  ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
  ลักษณะ ๑๐ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
  ลักษณะ ๑๑ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
  ลักษณะ ๑๒ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
  ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ  
  ภาค ๓ ลหุโทษ
   
  คำอธิบายมาตราสำคัญ
  ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป 
  ภาค ๒ ความผิด  

      
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ข้อความเบื้องต้น   
  บรรพ ๑ หลักทั่วไป
  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  
  ลักษณะ ๒ บุคคล   
  ลักษณะ ๔ นิติกรรม   
  ลักษณะ ๕ ระยะเวลา  
  ลักษณะ ๖ อายุความ
  บรรพ ๒ หนี้
  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  
  ลักษณะ ๒ สัญญา   
  ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง 
  ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้  
  ลักษณะ ๕ ละเมิด   
  บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
  ลักษณะ ๑ ซื้อขาย   
  ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน  
  ลักษณะ ๓ ให้   
  ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์   
  ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ   
  ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน  
  ลักษณะ ๗จ้างทำของ  
  ลักษณะ ๘รับขน   
  ลักษณะ ๙ ยืม   
  ลักษณะ ๑๐ฝากทรัพย์  
  ลักษณะ ๑๑ค้ำประกัน  
  ลักษณะ ๑๒จำนอง   
  ลักษณะ ๑๓จำนำ   
  ลักษณะ ๑๔เก็บของในคลังสินค้า  
  ลักษณะ ๑๕ตัวแทน   
  ลักษณะ ๑๖ นายหน้า   
  ลักษณะ ๑๗ ประนีประนอมยอมความ 
  ลักษณะ ๑๘ การพนัน และขันต่อ  
  ลักษณะ ๑๙ บัญชีเดินสะพัด 
  ลักษณะ ๒๐ ประกันภัย 
  ลักษณะ ๒๑ ตั๋วเงิน   
  ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท  
  ลักษณะ ๒๓ สมาคม   
  บรรพ ๔ ทรัพย์สิน
  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป 
  ลักษณะ ๒ กรรมสิทธิ์  
  ลักษณะ ๓ ครอบครอง  
  ลักษณะ ๔ ภาระจำยอม  
  ลักษณะ ๕ อาศัย   
  ลักษณะ ๖ สิทธิเหนือพื้นดิน  
  ลักษณะ ๗สิทธิเก็บกิน  
  ลักษณะ ๘ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 
  บรรพ ๕ ครอบครัว
  ลักษณะ ๑ การสมรส   
  ลักษณะ ๒ บิดามารดากับบุตร 
  ลักษณะ ๓ ค่าอุปการะเลี้ยงดู  
  บรรพ ๖ มรดก
  ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  
  ลักษณะ ๒ สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 
  ลักษณะ ๓ พินัยกรรม  
  ลักษณะ ๔ วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก  
  ลักษณะ ๕ มรดกที่ไม่มีผู้รับ   
  ลักษณะ ๖ อายุความ   
  คำอธิบายมาตราสำคัญ
  บรรพ ๑    
  บรรพ ๒    
  บรรพ ๓    
  บรรพ ๔    
  บรรพ ๕    
  บรรพ ๖     

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading