ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่ล่าสุด 2564

ผู้เขียน: RUN OF LAW

สำนักพิมพ์: RUN OF LAW

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  180.00 บาท

180.00 บาท

200.00 บาท ประหยัด 20.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 70 แต้ม

 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น: E-Book ลด 10% ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 65

180.00 บาท

200.00 บาท
200.00 บาท
ประหยัด 20.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 70 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
512 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
9.14 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000088780

รายละเอียด : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่ล่าสุด 2564

"ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับใหม่ล่าสุด ๒๕๖๔)
ชื่อผู้แต่ง: RUN OF LAW
จำนวนหน้า: 512 หน้า

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ศ.๒๕๖๔

เนื้อหาพอสังเขป
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อความเบื้องต้น
บรรพ ๑ หลักทั่วไป
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ ๒ บุคคล
หมวด ๑ บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ ๑ สภาพบุคคล
ส่วนที่ ๒ความสามารถ
ส่วนที่ ๓ภูมิลำเนา
ส่วนที่ ๔ สาบสูญ
หมวด ๒ นิติบุคคล
ส่วนที่ ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ส่วนที่ ๒สมาคม
ส่วนที่ ๓มูลนิธิ
ลักษณะ ๓ ทรัพย์
ลักษณะ ๔ นิติกรรม
หมวด ๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒การแสดงเจตนา
หมวด ๓โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
หมวด ๔เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ลักษณะ ๕ ระยะเวลา
ลักษณะ ๖ อายุความ
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ กำหนดอายุความ

บรรพ ๒ หนี้
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้
หมวด ๒ ผลแห่งหนี้
ส่วนที่ ๑ การไม่ชำระหนี้
ส่วนที่ ๒ รับช่วงสิทธิ
ส่วนที่ ๓ การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
ส่วนที่ ๔ เพิกถอนการฉ้อฉล
ส่วนที่ ๕ สิทธิยึดหน่วง
ส่วนที่ ๖ บุริมสิทธิ
๑. บุริมสิทธิสามัญ
๒. บุริมสิทธิพิเศษ
(ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์
(ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์
๓. ลำดับแห่งบุริมสิทธิ
๔. ผลแห่งบุริมสิทธิ
หมวด ๓ ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
หมวด ๔โอนสิทธิเรียกร้อง
หมวด ๕ ความระงับหนี้
ส่วนที่ ๑ การชำระหนี้
ส่วนที่ ๒ ปลดหนี้
ส่วนที่ ๓ หักกลบลบหนี้
ส่วนที่ ๔ แปลงหนี้ใหม่
ส่วนที่ ๕ หนี้เกลื่อนกลืนกัน
ลักษณะ ๒ สัญญา
หมวด ๑ ก่อให้เกิดสัญญา
หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา
หมวด ๓ มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
หมวด ๔ เลิกสัญญา
ลักษณะ ๓ จัดการงานนอกสั่ง
ลักษณะ ๔ ลาภมิควรได้
ลักษณะ ๕ ละเมิด
หมวด ๑ ความรับผิดเพื่อละเมิด
หมวด ๒ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
หมวด ๓ นิรโทษกรรม

บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา
ลักษณะ ๑ ซื้อขาย
หมวด ๑ สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
ส่วนที่ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ส่วนที่ ๒ การโอนกรรมสิทธิ์
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
ส่วนที่ ๑ การส่งมอบ
ส่วนที่ ๒ ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง
ส่วนที่ ๓ ความรับผิดในการรอนสิทธิ
ส่วนที่ ๔ ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด
หมวด ๓ หน้าที่ของผู้ซื้อ
หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
ส่วนที่ ๑ ขายฝาก
ส่วนที่ ๒ ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนาขายเผื่อชอบ
ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาด
ลักษณะ ๒ แลกเปลี่ยน
ลักษณะ ๓ ให้
ลักษณะ ๔ เช่าทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
หมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
หมวด ๔ ความระงับแห่งสัญญาเช่า
ลักษณะ ๕ เช่าซื้อ
ลักษณะ ๖ จ้างแรงงาน
ลักษณะ ๗ จ้างทำของ
ลักษณะ ๘ รับขน
หมวด ๑ รับขนของ
หมวด ๒ รับขนคนโดยสาร
ลักษณะ ๙ ยืม
หมวด ๑ ยืมใช้คงรูป
หมวด ๒ ยืมใช้สิ้นเปลือง
ลักษณะ ๑๐ ฝากทรัพย์
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ วิธีเฉพาะการฝากเงิน
หมวด ๓ วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม
ลักษณะ ๑๑ ค้ำประกัน
หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๒ ผลก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่ล่าสุด 2564 ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading