รวมคำร้อง คำขอ คำแถลง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ผู้เขียน: สูตรไพศาล

สำนักพิมพ์: สูตรไพศาล

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  169.00 บาท

169.00 บาท

200.00 บาท ประหยัด 31.00 บาท (15.50 %)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2
คำร้อง คำขอ คำแถลง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาของศาล โดยคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี มีความประสงค์ที่จะให้ศาลดำเนินการตามกฎหมาย ใช้สิทธิยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาตามความประสงค์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้รวบรวมจึงได้ทำคำร้อง คำขอ และคำแถลง มาเป็นแนวตัวอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นจริง เหมาะสมสมบูรณ์ทุกด้าน เพียงแต่เป็นแนวทางเท่านั้น หนังสือเล่มนี้หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจพอสมควร
สารบัญ
1. คำร้องขัดทรัพย์
2. คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนาย
3. คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
4. คำร้องขอฟ้องคดีโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
5. คำร้องขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
6. คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน
7. คำร้องขอรวมสำนวน
8. คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
9. คำร้องขอให้ศาลเรียกทายาทเข้ารับมรดกความ
10. คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
11. คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
12. คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายที่ศาลขอแรงไว้
13. คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
14. คำร้องขอถอนฟ้องในคดีอาญา
15. คำร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นคนสาบสูญ
16. คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
17. คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนาย
18. คำร้องขอให้ศาลส่งเอกสารไปกองพิสูจน์หลักฐาน
19. คำร้องขอสืบพยานในกรณีฉุกเฉิน
20. คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา  ในชั้นอุทธรณ์
21. คำร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์
22. คำร้องขอให้คุ้มครองสิทธิ
23. คำร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
24. คำร้องขอถอนฟ้อง
25. คำร้องขอแก้คำฟ้อง
26. คำร้องขอรวมสำนวน
27. คำร้องขอสืบพยานในกรณีฉุกเฉิน
28. คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน
29. คำร้องขอเวลาสืบหาที่อยู่จำเลย
30. คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม)
31. คำร้องขอถอนฟ้อง
32. คำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
33. คำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
34. คำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสาร
35. คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
36. คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
37. คำร้อง ขอให้ศาลส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์หลักฐาน
38. คำร้อง ขอตั้งผู้พิทักษ์
39. คำร้อง ขอตั้งผู้อนุบาล
40. คำร้อง ขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม)
41. เอกสารหมายเลข 4
42. คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งการสมรสเป็นโมฆะ
43. คำร้องขอตั้งผู้อนุบาล
44. คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่
45. คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี
46. คำร้องขอให้ศาลเดินเผชิญสืบ
47. คำร้องขอให้ศาลออกหมายจับจำเลย
48. คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น
49. คำร้องขออนุญาตทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
50. คำร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้ไม่อยู่
51. คำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา
52. คำร้องขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
53. คำร้องขอให้คุ้มครองสิทธิ
54. คำร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลย
55. คำร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นคนสาบสูญ
56. คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
57. คำร้องขอศาลสั่งว่าเป็นผู้ไม่อยู่
58. คำร้องขอทำนิติกรรมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนผู้เยาว์
59. คำร้องขอให้ศาลเรียกทายาทเข้ารับมรดกความ
60. คำร้องขอรับมรดกความ
61. คำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา
62. คำร้องขอรับมรดกความ
63. คำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
64. คำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
65. คำร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์
66. คำร้องขอทำนิติกรรมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนผู้เยาว์
67. คำร้องขอทำนิติกรรมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนผู้เยาว์
68. คำร้องขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
69. คำร้องขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
70. คำร้องขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
71. คำร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับยึดทรัพย์จำเลย
72. คำขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคล
73. คำร้องขอให้ศาลเดินเผชิญสืบ
74. คำร้องขอแก้คำฟ้อง
75. คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น
76. คำร้องขอแก้คำฟ้อง  (ดู ป.วิ.พ. มาตรา 180)
77. คำร้องขอฟ้องคดีอย่างอนาถา
78. คำร้อง ขัดทรัพย์
79. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
80. คำร้อง ขอทำนิติกรรมจำนองที่ดินแทนผู้เยาว์
81. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
82. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
83. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
84. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
85. คำร้อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์
86. คำแถลงขอคืนหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
87. คำแถลงขอให้เลิกบังคับคดี
88. คำแถลงขอให้ออกหมายแจ้งคำบังคับ
89. คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์
90. คำแถลง เสนอประเด็นข้อพิพาทเรื่องนายหน้า
91. คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่จำเลย
92. คำแถลง ขอคืนหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
93. คำแถลง ขอตัดพยานโจทก์
94. คำแถลง ขอระบุพยานเพิ่มเติม
96. คำแถลง ไม่คัดค้านการวางหลักทรัพย์
97. คำแถลง เสนอประเด็นข้อพิพาทเรื่องนายหน้า
98. คำแถลง ขอตัดพยานโจทก์
99. คำแถลง ขอเลื่อนคดี ไม่อาจมาศาลในวันนัด
100. คำแถลง ไม่คัดค้าน การวางหลักทรัพย์
101. คำแถลง ขอเวลาสืบหาที่อยู่จำเลย  (ดู ป.วิ.พ. มาตรา 23)
102. คำแถลง ขอให้ศาลออกหมายแจ้งคำบังคับ
103. คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์
104. คำแถลง ขอระบุพยานเพิ่มเติม  (ดู ป.วิ.พ. มาตรา 88)
105. คำแถลง ขอคัดคำพิพากษาศาลฎีกา
106. คำแถลง ขอคัดคำพิพากษาศาลฎีกา
107. คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่จำเลย
108. คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง
109. คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง
110. คำร้องสอด
111. คำร้องสอด
112. คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์

< แสดงน้อยลง

หนังสือเล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2
คำร้อง คำขอ คำแถลง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาของศาล โดยคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี มีความประสงค์ที่จะให้ศาลดำเนินการตามกฎหมาย ใช้สิทธิยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาตามความประสงค์ที่กฎหมายบัญญัต อ่านเพิ่มเติม >

169.00 บาท

200.00 บาท
200.00 บาท
ประหยัด 31.00 บาท (15.50 %)
จำนวน :

1

จำนวนหน้า
252 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
3.01 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000078045

รายละเอียด : รวมคำร้อง คำขอ คำแถลง (พิมพ์ครั้งที่ 2)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2
คำร้อง คำขอ คำแถลง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาของศาล โดยคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี มีความประสงค์ที่จะให้ศาลดำเนินการตามกฎหมาย ใช้สิทธิยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาตามความประสงค์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ผู้รวบรวมจึงได้ทำคำร้อง คำขอ และคำแถลง มาเป็นแนวตัวอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นจริง เหมาะสมสมบูรณ์ทุกด้าน เพียงแต่เป็นแนวทางเท่านั้น หนังสือเล่มนี้หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจพอสมควร
สารบัญ
1. คำร้องขัดทรัพย์
2. คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนาย
3. คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
4. คำร้องขอฟ้องคดีโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
5. คำร้องขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
6. คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน
7. คำร้องขอรวมสำนวน
8. คำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา
9. คำร้องขอให้ศาลเรียกทายาทเข้ารับมรดกความ
10. คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
11. คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
12. คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายที่ศาลขอแรงไว้
13. คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
14. คำร้องขอถอนฟ้องในคดีอาญา
15. คำร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นคนสาบสูญ
16. คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์
17. คำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนาย
18. คำร้องขอให้ศาลส่งเอกสารไปกองพิสูจน์หลักฐาน
19. คำร้องขอสืบพยานในกรณีฉุกเฉิน
20. คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา  ในชั้นอุทธรณ์
21. คำร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์
22. คำร้องขอให้คุ้มครองสิทธิ
23. คำร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
24. คำร้องขอถอนฟ้อง
25. คำร้องขอแก้คำฟ้อง
26. คำร้องขอรวมสำนวน
27. คำร้องขอสืบพยานในกรณีฉุกเฉิน
28. คำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน
29. คำร้องขอเวลาสืบหาที่อยู่จำเลย
30. คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม)
31. คำร้องขอถอนฟ้อง
32. คำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
33. คำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
34. คำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสาร
35. คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
36. คำร้องขอให้ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
37. คำร้อง ขอให้ศาลส่งเอกสารไปตรวจพิสูจน์หลักฐาน
38. คำร้อง ขอตั้งผู้พิทักษ์
39. คำร้อง ขอตั้งผู้อนุบาล
40. คำร้อง ขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม)
41. เอกสารหมายเลข 4
42. คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งการสมรสเป็นโมฆะ
43. คำร้องขอตั้งผู้อนุบาล
44. คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่
45. คำร้องขอทุเลาการบังคับคดี
46. คำร้องขอให้ศาลเดินเผชิญสืบ
47. คำร้องขอให้ศาลออกหมายจับจำเลย
48. คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น
49. คำร้องขออนุญาตทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
50. คำร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้ไม่อยู่
51. คำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา
52. คำร้องขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว
53. คำร้องขอให้คุ้มครองสิทธิ
54. คำร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลย
55. คำร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นคนสาบสูญ
56. คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์
57. คำร้องขอศาลสั่งว่าเป็นผู้ไม่อยู่
58. คำร้องขอทำนิติกรรมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนผู้เยาว์
59. คำร้องขอให้ศาลเรียกทายาทเข้ารับมรดกความ
60. คำร้องขอรับมรดกความ
61. คำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา
62. คำร้องขอรับมรดกความ
63. คำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
64. คำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสาร
65. คำร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์
66. คำร้องขอทำนิติกรรมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนผู้เยาว์
67. คำร้องขอทำนิติกรรมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนผู้เยาว์
68. คำร้องขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
69. คำร้องขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
70. คำร้องขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
71. คำร้องขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับยึดทรัพย์จำเลย
72. คำขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานบุคคล
73. คำร้องขอให้ศาลเดินเผชิญสืบ
74. คำร้องขอแก้คำฟ้อง
75. คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเบื้องต้น
76. คำร้องขอแก้คำฟ้อง  (ดู ป.วิ.พ. มาตรา 180)
77. คำร้องขอฟ้องคดีอย่างอนาถา
78. คำร้อง ขัดทรัพย์
79. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
80. คำร้อง ขอทำนิติกรรมจำนองที่ดินแทนผู้เยาว์
81. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
82. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
83. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
84. คำร้อง ขอทำนิติกรรมขายที่ดินแทนผู้เยาว์
85. คำร้อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์
86. คำแถลงขอคืนหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
87. คำแถลงขอให้เลิกบังคับคดี
88. คำแถลงขอให้ออกหมายแจ้งคำบังคับ
89. คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์
90. คำแถลง เสนอประเด็นข้อพิพาทเรื่องนายหน้า
91. คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่จำเลย
92. คำแถลง ขอคืนหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
93. คำแถลง ขอตัดพยานโจทก์
94. คำแถลง ขอระบุพยานเพิ่มเติม
96. คำแถลง ไม่คัดค้านการวางหลักทรัพย์
97. คำแถลง เสนอประเด็นข้อพิพาทเรื่องนายหน้า
98. คำแถลง ขอตัดพยานโจทก์
99. คำแถลง ขอเลื่อนคดี ไม่อาจมาศาลในวันนัด
100. คำแถลง ไม่คัดค้าน การวางหลักทรัพย์
101. คำแถลง ขอเวลาสืบหาที่อยู่จำเลย  (ดู ป.วิ.พ. มาตรา 23)
102. คำแถลง ขอให้ศาลออกหมายแจ้งคำบังคับ
103. คำแถลง ขอประกาศหนังสือพิมพ์
104. คำแถลง ขอระบุพยานเพิ่มเติม  (ดู ป.วิ.พ. มาตรา 88)
105. คำแถลง ขอคัดคำพิพากษาศาลฎีกา
106. คำแถลง ขอคัดคำพิพากษาศาลฎีกา
107. คำแถลง ขอยืนยันที่อยู่จำเลย
108. คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง
109. คำบอกกล่าว ขอถอนฟ้อง
110. คำร้องสอด
111. คำร้องสอด
112. คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : รวมคำร้อง คำขอ คำแถลง (พิมพ์ครั้งที่ 2) ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading