ที่หรือทางสาธารณะ ทางจำเป็น ภาระจำยอม (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ผู้เขียน: สูตรไพศาล

สำนักพิมพ์: สูตรไพศาล

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , ปริญญาตรี

0 รีวิว เขียนรีวิว

  E-Book
  180.00 บาท

180.00 บาท

200.00 บาท ประหยัด 20.00 บาท (10.00 %)

ที่หรือทางสาธารณะ ทางจำเป็น ทางภาระจำยอม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดิน หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทาง ที่มักเกิดปัญหาเป็นถ้อยร้อยความกันบ่อย ๆ ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับถนนหนทาง ก็มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทางสาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์ ทางจำเป็นและทางภาระจำยอม ผู้รวบรวมมีเจตนารมณ์เพียง รวบรวมหลักกฎหมายประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการใช้ และพยายามใช้ถ้อยคำธรรมดาที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายสามารถเข้าใจได้ เว้นแต่เป็นศัพท์ทางกฎหมายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผู้รวบรวมหวังว่า ท่านผู้อ่านคงได้รับผลสำเร็จจากการอ่านบ้าง
สารบัญ
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- ป.พ.พ.  ม. ๑๓๐๔  (ฎีกา)
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
- ทางน้ำ  ทางหลวง 
- หนองน้ำสาธารณะ
- ป่าสงวน
- สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
- ลักษณะทั่วไปของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
- ที่ชายตลิ่ง
- ที่ชายทะเล
- ทางน้ำ
- ทางหลวง
 
ทางจำเป็น - ทางภารจำยอม
ทางจำเป็น
- คำพิพากษาศาลฎีกา  (ม. ๑๓๔๙)
- คำพิพากษาศาลฎีกา  (ม. ๑๓๕๐)
 
ทางภารจำยอม
- การเกิดขึ้นของภารจำยอม
- การได้มาซึ่งภารจำยอม
- การระงับสิ้นไปแห่งภารจำยอม
- สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสามยทรัพย์
- สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของภารยทรัพย์
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง   (ม. ๑๓๘๘, ๑๓๙๐)
- สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของภารจำยอม 
- คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๘๗ - ๑๔๐๐
- การระงับสิ้นไปซึ่งภารจำยอม
- การได้มาซึ่งภารจำยอม
 
ภาคผนวก
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๘๗ (การได้มาซึ่งภาระจำยอม)
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๘๘
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๙๐
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๙๒
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๔๐๑ (การได้ภาระจำยอมโดยอายุความ)
-  สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสามยทรัพย์
 -  ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  พ.ศ. ๒๕๕๐
 -  ตัวอย่าง  คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ 
     หมายเลข  ๑ - ๑๓

< แสดงน้อยลง

ที่หรือทางสาธารณะ ทางจำเป็น ทางภาระจำยอม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดิน หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทาง ที่มักเกิดปัญหาเป็นถ้อยร้อยความกันบ่อย ๆ ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับถนนหนทาง ก็มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทางสาธารณะ ที่สาธารณประโ อ่านเพิ่มเติม >

180.00 บาท

200.00 บาท
200.00 บาท
ประหยัด 20.00 บาท (10.00 %)
จำนวน :

1

จำนวนหน้า
290 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาดไฟล์
5.83 MB
ประเภทไฟล์
PDF
บาร์โค้ด
9000078015

รายละเอียด : ที่หรือทางสาธารณะ ทางจำเป็น ภาระจำยอม (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ที่หรือทางสาธารณะ ทางจำเป็น ทางภาระจำยอม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ทรัพย์สินของแผ่นดิน หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทาง ที่มักเกิดปัญหาเป็นถ้อยร้อยความกันบ่อย ๆ ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับถนนหนทาง ก็มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ทางสาธารณะ ที่สาธารณประโยชน์ ทางจำเป็นและทางภาระจำยอม ผู้รวบรวมมีเจตนารมณ์เพียง รวบรวมหลักกฎหมายประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการใช้ และพยายามใช้ถ้อยคำธรรมดาที่ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายสามารถเข้าใจได้ เว้นแต่เป็นศัพท์ทางกฎหมายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผู้รวบรวมหวังว่า ท่านผู้อ่านคงได้รับผลสำเร็จจากการอ่านบ้าง
สารบัญ
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- ป.พ.พ.  ม. ๑๓๐๔  (ฎีกา)
ทรัพย์สินของแผ่นดิน
- ทางน้ำ  ทางหลวง 
- หนองน้ำสาธารณะ
- ป่าสงวน
- สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
- ลักษณะทั่วไปของสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
- ที่ชายตลิ่ง
- ที่ชายทะเล
- ทางน้ำ
- ทางหลวง
 
ทางจำเป็น - ทางภารจำยอม
ทางจำเป็น
- คำพิพากษาศาลฎีกา  (ม. ๑๓๔๙)
- คำพิพากษาศาลฎีกา  (ม. ๑๓๕๐)
 
ทางภารจำยอม
- การเกิดขึ้นของภารจำยอม
- การได้มาซึ่งภารจำยอม
- การระงับสิ้นไปแห่งภารจำยอม
- สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสามยทรัพย์
- สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของภารยทรัพย์
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง   (ม. ๑๓๘๘, ๑๓๙๐)
- สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของภารจำยอม 
- คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๘๗ - ๑๔๐๐
- การระงับสิ้นไปซึ่งภารจำยอม
- การได้มาซึ่งภารจำยอม
 
ภาคผนวก
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๘๗ (การได้มาซึ่งภาระจำยอม)
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๘๘
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๙๐
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๓๙๒
-  คำพิพากษาศาลฎีกา  ม.๑๔๐๑ (การได้ภาระจำยอมโดยอายุความ)
-  สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสามยทรัพย์
 -  ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  พ.ศ. ๒๕๕๐
 -  ตัวอย่าง  คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆ 
     หมายเลข  ๑ - ๑๓

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ที่หรือทางสาธารณะ ทางจำเป็น ภาระจำยอม (พิมพ์ครั้งที่ 3) ดูทั้งหมด >

รีวิว


0.0
0 รีวิว
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%

ยังไม่มีรีวิว

loading