KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

ผู้เขียน: คณาจารย์ Think Beyond Genius

สำนักพิมพ์: ธิงค์บียอนด์/Think Beyond

หมวดหมู่: หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ , คู่มือสอบราชการ แนวข้อสอบ

0 รีวิว เขียนรีวิว

135.00 บาท

150.00 บาท ประหยัด 15.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย key words สำคัญ ใช้เวลาน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ < แสดงน้อยลง สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย key words สำคัญ ใช้เวลาน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ
 • ส่วนลด:
  ลด 10%
 • โปรโมชั่น:Naiin.com World Book Day ลด 10%*

135.00 บาท

150.00 บาท
150.00 บาท
ประหยัด 15.00 บาท (10.00 %)

จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม

จำนวน :

1

จำนวนหน้า
80 หน้า
ประเภทสินค้า
ขนาด
19 x 25.4 x 0.5 CM
น้ำหนัก
0.236 KG
บาร์โค้ด
8859099307024

รายละเอียด : KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

สรุปสาระสำคัญสำหรับเตรียมสอบ ก.พ. ในรูปแบบของผังมโนภาพ
แห่งความจำ หรือ KEY MAP ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารรถ
จดจำเนื้อหา และรายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดี อัปเดตข้อมูลสำคัญ
ครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ ด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ key words
สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด
สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม ก.พ. ระดับ 1-3


สารบัญ : KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

  • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : ภาษาไทย
  • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์)
  • ภาษาอังกฤษ
  • พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
  • หน้าที่ ความรับผิดชอบ วินัยข้าราชการ
  • การเป็นข้าราชการที่ดี

เนื้อหาปกหลัง : KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%

สรุปเนื้อหา ก.พ. พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ
ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบ
วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
เน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ KEY MAP ผังมโนภาพ
สีช่วยให้การอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย
เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ

รีวิว


0.0
 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
loading