เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม 100

ฝึกฝนหลักภาษาไทยตั้งแต่ คำ ประโยค การสื่อสาร การใช้งานภาษาไทย ด้วยการสะสมทักษะอย่างเป็นขั้นตอน
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

220.00 บาท

209.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม 100

เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม 100

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาโดยสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท ทั้งในส่วนของหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ ได้แก่ เสียงในภาษาไทย มาตราตัวสะกด คำเป็นและคำตาย ไตรยางศ์และการผันวรรณยุกต์ อักษรและอักษณนำ คำพ้อง วลีและประโยค ประเภทของคำไทย เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ รวมทั้งเนื้อหาที่ปรากฏในวรรณคดีลำนำทั้งแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื้อหาสำหรับอ่านทบทวน สรุปใจความและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยโดยละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนเป็นแนวทางในการเรียนรู้

ธนัชพร ธนวัฒน์


สารบัญ : เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม 100

  • บทที่ ๑ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย
  • บทที่ ๒ ชนิดของคำไทย
  • บทที่ ๓ คำควบกล้ำ
  • บทที่ ๔ คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ
  • บทที่ ๕ อักษรนำ
  • บทที่ ๖ คำที่มีตัวการันต์
  • บทที่ ๗ คำพ้อง
  • บทที่ ๘ คำไทยแท้
  • บทที่ ๙ คำยืมภาษาต่างประเทศ
  • บทที่ ๑๐ คำสมาส คำสนธิ
  • ฯลฯ

เนื้อหาปกหลัง : เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม 100

ภาษาไทย ภาษาที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เกิด ภาษาไทยมีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ประสมกันจนเกิดเป็นคำ คำประกอบขึ้นเป็นประโยค การเรียนที่ช่วยให้ทำสอบวิชาภาษาไทยได้ดีนั้น น้องๆ ควรฝึกสังเกตประเภทของคำและประโยค ตลอดจนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยสร้างความคุ้นเคย เมื่อเจอโจทย์ข้อสอบเราจะสามารถนึกวิธีทำได้ง่ายขึ้น

หากน้องๆ ฝึกทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยในหนังสือเล่มนี้เป็นประจำ เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาในการเรียน ช่วยให้มีผลการสอบวิชาภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้น เป็นการฝึกฝนความคุ้นเคยและไม่ตื่นเต้นในการสอบสนามจริงข้อมูลเพิ่มเติม : เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม 100

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม 100 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว