สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.

เข้าใจข้อสอบกฎหมายด้วยหนังสือเพียงเล่มเดียว
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

240.00 บาท

228.00 บาท

"คุณประหยัดไป 12.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.

สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.

หนังสือสรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. เกิดจากการสกัดเนื้อหาสาระสำคัญจากตัวบทกฎหมาย และนำเสนอผ่านประสบการณ์การทำงานในวงการกฎหมายปกครองของผู้เขียน หนังสือเล่มนี้เดิมตั้งใจจัดทำเพื่อติวน้องๆ ที่ศาลปกครองซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบภาค ก. ต่อมาผู้เขียนเห็นว่าหากจะจัดจำหน่ายทั้งประเทศน่าจะเป็นประโยชน์เป็นวงกว้างจึงได้เริ่มจัดจำหน่ายผ่านทางเพจความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เพจเตรียมสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี


สารบัญ : สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  • พระราชกฤษฎีกาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่เพิ่มเติมแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  • ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • ตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจ


ข้อมูลเพิ่มเติม : สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว