ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

เพื่อสนองนโยบายบางประการของรัฐบาล รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 4 - 5 เล่ม ลด 20%*
  • naiin.com Online Book Fair 2021 ช้อป 6 เล่มขึ้นไป ลด 22%*
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

250.00 บาท

212.50 บาท

"คุณประหยัดไป 37.50 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรหลายเรื่อง นอกจากเรื่องมาตรการภาษีต่างๆ เพื่อการป้องกันและต่อสู้กับโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายความมั่งคั่งให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อสนองนโยบายบางประการของรัฐบาล รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การแก้ไขปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคล การให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับการบริจาค การให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบใหม่ การจัดเก็บอากรแสตมป์จากตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

กรมสรรพากรยังมีงานสำคัญที่ยังทำไม่เสร็จอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่องการขยายฐานผู้เสียภาษี เรื่องการจัดเก็บภาษีจากกิจการออนไลน์ของบริษัทข้ามชาติ เรื่องการพัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียภาษีอากร เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้คงต้องมีการศึกษาค้นคว้า ระดมความคิดเห็น และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า ความชัดเจนและเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้นต่อไป


สารบัญ : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

  • ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
  • ภาคที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ภาคที่ 3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาคที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาคที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • ภาคที่ 6 อากรแสตมป์
  • ความรู้เสริม 1 ภาษีการรับมรดก
  • ความรู้เสริม 2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 369 พ.ศ. 2563 ว่าด้วยการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2564 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว