ปูพื้นให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2)

เติมความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร เป็นพื้นฐานในระดับชั้นการศึกษาที่สูงขึ้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

275.00 บาท

261.25 บาท

"คุณประหยัดไป 13.75 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 10 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ปูพื้นให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ปูพื้นให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2)

เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องไวยากรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการศึกษาในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป เนื้อหาสาระที่จัดทำสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา


สารบัญ : ปูพื้นให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  • Lesson 1. Alphabets, Consonants and Vowels
  • Lesson 2. Punctuations เครื่องหมายวรรคตอน
  • Lesson 3. Part of Speech ประเภทของคำในภาษาอังกฤษ
  • Lesson 4. Nouns คำนาม
  • Lesson 5. Articles คำนำหน้านาม A, An, The
  • Lesson 6. Numbers in English ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ปูพื้นให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ปูพื้นให้แน่นกับไวยากรณ์อังกฤษ ระดับประถมต้น (พิมพ์ครั้งที่ 2) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว