REAL CLOTHES เรียล โคลธส เล่ม 11

ทาบุจิล้มป่วย! แต่การเข้าโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ทาบุจิแข็งแกร่งขึ้น สุขภาพค่อยๆ ฟื้นฟูตามลำดับ เมื่อห่างจากงานก็ทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น ส่วนที่เอจิเซนยะ คินุเอะก็รู้ตัวแล้วว่า “ชอบทาบุจิ” และรอคอยการกลับมาของบอส แต่ว่า...!?
จำนวน :

1

50.00 บาท

39.00 บาท

"คุณประหยัดไป 11.00 บาท (22.00 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

ทาบุจิล้มป่วย! แต่การเข้าโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ทาบุจิแข็งแกร่งขึ้น สุขภาพค่อยๆ ฟื้นฟูตามลำดับ เมื่อห่างจากงานก็ทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น ส่วนที่เอจิเซนยะ คินุเอะก็รู้ตัวแล้วว่า “ชอบทาบุจิ” และรอคอยการกลับมาของบอส แต่ว่า...!?

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว