10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ร่วมเดินทางพัฒนาศักยภาพครูไทยด้วยการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 3 เล่ม ลด 15% ช้อปครบ 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

258.00 บาท

219.30 บาท

"คุณประหยัดไป 38.70 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ครูชวนเด็กๆ ผจญภัยในพรมแดนความรู้ร่วมค้นพบ และตามหาคำตอบด้วยกันได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้เสมือนเข็มทิศสำหรับครูปฐมวัยและผู้สนใจใช้จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมุ่งเน้านกระบวนการสืบเสาะ เทคนิคสนทนา ตั้งคำถาม วิธีจัดสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบบันไดเวียน พร้อมโครงงานตัวอย่าง ตลอดจนแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทุกวันเด็กๆ มีเรื่องสนุกให้ค้นหา พูดคุย ช่วนกัน ออกแบบ ทดลอง ประดิษฐ์ สืบค้นหาคำตอบ เลือกทำสิ่งที่ตนสนใจ เหมาะสมกับวัยและบริบทท้องถิ่น ครูคือเพื่อนร่วมทาง ช่วยชี้แนะโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือจัดการ สร้างพื้นฐานให้เด็กกระตือรือล้น กล้าคิด ช่างสังเกต ปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์ จากต้นธาร ภูสูง ที่ราบเชิงเขา หรือในเมืองเราจึงพบนวัตกรน้อยจิตสาธารณะ ที่รักโรงเรียน รักท้องถิ่น


สารบัญ : 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

  • บทที่ 1 ครูมืออาชีพ คือ ครูที่จัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  • บทที่ 2 แนวทางการเรียนการสอนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  • บทที่ 3 กลีบดอกไม้แห่งปัญญาเบ่งบาน
  • บทที่ 4 การเรียนรู้ต่อยอดและขยายความรู้เดิมแบบบันไดเวียน
  • บทที่ 5 สุนทรียสนทนาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
  • บทที่ 6 รางวัลสำหรับเด็กช่างถาม
  • บทที่ 7 คำถามครู ความลับของกุญแจวิเศษบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อ
  • บทที่ 8 บริบทท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอบในประเทศไทยท
  • บทที่ 9 แนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • บทที่ 10 โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพัฒนาเด็กในวันนี้เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณภาพในวันหน้า


ข้อมูลเพิ่มเติม : 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว