โภชนาบำบัด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนบำบัด อาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล การคำนวณอาหารโดยใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยนตามใบสั่งแพทย์
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

280.00 บาท

238.00 บาท

"คุณประหยัดไป 42.00 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : โภชนาบำบัด

โภชนบำบัด

"สุขภาพที่ดี คือ ทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของคนทุกคน" แต่ด้วยกฎธรรมดาแห่งสังขารย่อมมีการเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา การชะลอหรือการประคับประคองสุขภาพของตนเองหรือบุคคลรอบข้างที่อยู่ในสภาวะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ย่อมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล การมีความรู้ในศาสตร์ด้านโภชนบำบัดจึงไม่ใช่แต่เพียงแนวทางการรักษาหรือประคับประคองโรคของผู้ป่วยที่เป็นอยู่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถป้องกันหรือชะลอโรคที่จะตามมาอีกหลายๆ โรคได้ หรืออาจเป็นแนวทางในการป้องกันผู้ที่ยังไม่เจ็บป่วยให้มีความรู้ที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารได้

ดังนั้นหนังสือโภชนบำบัดเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในศาสตร์ด้านโภชนบำบัด โดยมุ่งเน้นเนื้อหาให้สอดคล้องกับสังคมไทยยุคปัจจุบันที่มีผู้ป่วยจากภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียรายได้และโอกาสต่างๆ เพื่อการรักษาโรคที่เป็นอยู่ ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเนื้อหาให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้สู่การปฏิบัติได้จริง ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในสังคมไทย และเป็นการสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพการดำรงชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติในสังคม

 


สารบัญ : โภชนาบำบัด

  • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนบำบัด
  • บทที่ 2 อาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  • บทที่ 3 การคำนวณอาหารโดยใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยนตามใบสั่งแพทย์
  • บทที่ 4 ภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วน
  • บทที่ 5 โรคเบาหวาน
  • บทที่ 6 โรคตับ
  • บทที่ 7 ภาวะไขมันสูงในเลือด
  • บทที่ 8 โรคหลอดเลือดแดงแข็งและโรคหัวใจขาดเลือด
  • บทที่ 9 โรคไต
  • บทที่ 10 โรคเกาต์


รีวิวโดยนักเขียน : โภชนาบำบัด

หนังสือ โภชนบำบัด (Diet Therapy) สำหรับนักคหกรรมศาสตร์ ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาวิชาเอกอาหารและโภชนาการ ระดับปริญญาตรีได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาโภชนบำบัด 1 โภชนบำบัด 2 เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโภชนบำบัด อาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล การคำนวณอาหารโดยใช้รายการอาหารแลกเปลี่ยนตามใบสั่งแพทย์ ภาวะน้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคตับ ภาวะไขมันสูงในเลือด โรคหลอดเลือดแดงแข็ง การกินอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การกินอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไป และขาดการออกกำลังกา ซึ่งนอกจากบำบัดรักษาด้วยยาแล้ว อาหารและโภชนาการยังมีบทบาทสำคัญในการบำบัดรักษาโรคเหล่านี้

รองศาสตราจารย์สุนีย์ สหัสโพธิ์ข้อมูลเพิ่มเติม : โภชนาบำบัด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โภชนาบำบัด ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว