ภูมิศาสตร์เทคนิค Geographic Techniques

โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com มิตรรักนักอ่าน ช้อปครบ 3 เล่มขึ้นไป ลด 15%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

260.00 บาท

247.00 บาท

"คุณประหยัดไป 13.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 9 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ภูมิศาสตร์เทคนิค Geographic Techniques

ภูมิศาสตร์เทคนิค Geographic Techniques

ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่มีมาก่อนยุคกรีก-โรมัน เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลก ธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภูมิศาสตร์ในสมัยโบราณเริ่มจากการศึกษาปรากฎการณ์ในระบบสุริยะก่อน ต่อมาจึงศึกษาเกี่ยวกับโลก ทั้งรูปร่าง ขนาด ความยาวของเส้นรอบวงโลกและอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจลักษณะของโลก จากนั้นจึงมุ่งศึกษาภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ด้านอื่น เช่น การสำรวจทรัพยากรและการล่าอาณานิคม ปัจจุบันองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 แขนง ตำราภูมิศาสตร์โอลิมปิกชุดนี้จึงแบ่งออกเป็น 3 เล่ม ตามลักษณะวิชาดังกล่าว เล่มแรกคือ ภูมิศาสตร์กายภาพ (physixal geography) ซึ่งศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เล่มที่ 2 คือ ภูมิศาสตร์มนุษย์ (human geography) ซึ่งศึกษาปรากฎการณ์เกี่ยวกับมนุษย์หรือกิจกรรมของมนุษย์ เล่มที่ 3 คือ ภูมิศาสตร์เทคนิค (geographic techniques) ซึ่งเป็นเครื่องมือของนักภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 7 บท ได้แก่ แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก งานภาคสนาม และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละเรื่องนอกจากจะมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ แล้ว ยังมีภาพและตารางประกอบ ตลอดจนเกร็ดความรู้ที่ให้รายละเอียดเพิ่มเพิ่ม และชวนคิด ชวนทำเพื่อทดสอบการเรียนรู้ของผู้อ่านตำราภูมิศาสตร์


สารบัญ : ภูมิศาสตร์เทคนิค Geographic Techniques

  • บทที่ 1 แผนที่
  • บทที่ 2 ภาพถ่ายทางอากาศและการตีความ
  • บทที่ 3 การรับรู้จากระยะไกล
  • บทที่ 4 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • บทที่ 5 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
  • บทที่ 6 งานภาคสนาม
  • บทที่ 7 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล


ข้อมูลเพิ่มเติม : ภูมิศาสตร์เทคนิค Geographic Techniques

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ภูมิศาสตร์เทคนิค Geographic Techniques ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว