โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4

สรุปเนื้อหาละเอียดสมบูรณ์แนวคิดคำถามท้ายบท แบบทดสอบทุกจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละบท เพื่อพิชืต O-NET
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

199.00 บาท

169.15 บาท

"คุณประหยัดไป 29.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 6 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4

หนังสือคู่มือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่มนี้จัดทำขึ้นตามผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายในเล่มจะประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญในแต่ละบทอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อเรื่องในแต่ละบทได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ มีการเสริมความรู้เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา มีแนวคิดตอบคำถามท้ายบท มีโจทย์ทดสอบที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ก่อนสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาคและเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงต่อไป


สารบัญ : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4

  • บทที่ 1 โครงสร้างโลก
  • บทที่ 2 การแปรสัญฐานของแผ่นธรณี
  • บทที่ 3 ธรณีพิบัติภัย
  • บทที่ 4 การลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา
  • บทที่ 5 ทรัพยากรธรณี
  • บทที่ 6 แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา


ข้อมูลเพิ่มเติม : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4 ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว