Passive incomeสิ่งที่ควรลงทุนทำในยุคฯ4.0

ในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอล ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยเรามักเรียกกันติดปากว่าเป็น ยุคดิจิตอล 4.0 ดิฉันเองในอดีตเป็นมนุษย์เงินเดือนอีกคนหนึ่งที่พยายามฉีกกฎของการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องรับรายได้ทางเดียวจากการมีเงินเดือนเป็นรายได้หลักเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ท่านลองคิดดูว่า หากวันใดที่บริษัทเกิดมีเหตุที่จะต้องล้มหรือขาดทุน หรือเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันทำให้ต้องเลิกกิจการไป ผู้ที่จะต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งที่สุดนอกจากตัวบริษัทเองแล้ว เห็นจะหนีไม่พ้นพนักงานในบริษัทเองที่ต้องเดือดร้อนเพื่อหางานใหม่ ดังนั้น การมีรายได้จากการรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวจากการเป็นลูกจ้างจึงไม่เป็นการดีอย่างแน่นอน หากเราต้องการความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่จะได้แนะนำในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งที่เขียนจากประสบการณ์ในการทำงานของดิฉันเองล้วน ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างประจำหรือการรับรายได้เพียงทางเดียว ภายในหนังสือ Passive Income สิ่งที่ควรลงมือทำในยุคดิจิตอล 4.0 เล่มนี้ จึงได้รวมรวบความรู้และวิธีการต่าง ๆ ในการเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางทำมาหากินจากคำว่า รายได้ที่เก็บกินไปตลอดชีวิต หรือ Passive Income เอาไว้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และสร้างรายได้ให้ท่านผู้อ่านได้อย่างแท้จริง
จำนวน :

1

รายละเอียด

ในยุคเศรษฐกิจแบบดิจิตอล ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยเรามักเรียกกันติดปากว่าเป็น ยุคดิจิตอล 4.0 ดิฉันเองในอดีตเป็นมนุษย์เงินเดือนอีกคนหนึ่งที่พยายามฉีกกฎของการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ต้องรับรายได้ทางเดียวจากการมีเงินเดือนเป็นรายได้หลักเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ท่านลองคิดดูว่า หากวันใดที่บริษัทเกิดมีเหตุที่จะต้องล้มหรือขาดทุน หรือเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันทำให้ต้องเลิกกิจการไป ผู้ที่จะต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งที่สุดนอกจากตัวบริษัทเองแล้ว เห็นจะหนีไม่พ้นพนักงานในบริษัทเองที่ต้องเดือดร้อนเพื่อหางานใหม่ ดังนั้น การมีรายได้จากการรับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวจากการเป็นลูกจ้างจึงไม่เป็นการดีอย่างแน่นอน หากเราต้องการความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่จะได้แนะนำในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งที่เขียนจากประสบการณ์ในการทำงานของดิฉันเองล้วน ๆ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างประจำหรือการรับรายได้เพียงทางเดียว ภายในหนังสือ Passive Income สิ่งที่ควรลงมือทำในยุคดิจิตอล 4.0 เล่มนี้ จึงได้รวมรวบความรู้และวิธีการต่าง ๆ ในการเพิ่มรายได้จากหลายช่องทางทำมาหากินจากคำว่า รายได้ที่เก็บกินไปตลอดชีวิต หรือ Passive Income เอาไว้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาและทำความเข้าใจด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และสร้างรายได้ให้ท่านผู้อ่านได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว