บทกฎหมายลักษณะพยาน

๑.กฎหมายลักษณะพยาน ตาม ป.วิ อาญาภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป ลักษณะ ๒ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล ลักษณะ ๓ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะ ๕ จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว ภาค ๒ สอบสวน ลักษณะ ๒ การสอบสวน ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ลักษณะ ๑ ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง ลักษณะ ๒ การพิจารณา ภาค ๕ พยานหลักฐานภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม ๒.กฎหมายลักษณะพยาน ตาม ป.วิ แพ่งภาค ๑ บททั่วไป ลักษณะ ๕ พยานหลักฐาน ลักษณะ ๖ คำพิพากษาและคำสั่ง ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ตาราง ๓ ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล ตาราง ๔ ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของพยาน กับค่ารังวัดทำแผนที่๓.พระราชบัญญัติลักษณะพยาน รัตนโกสินทร ศก ๑๑๓ จัดพิมพ์เพื่อเป็นกรณีศึกษา ใช้เทียบกฎหมายปัจจุบัน ๔.คำพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายลักษณะพยาน
จำนวน :

1

100.00 บาท

90.00 บาท

"คุณประหยัดไป 10.00 บาท (10.00 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

๑.กฎหมายลักษณะพยาน ตาม ป.วิ อาญาภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น ลักษณะ ๑ หลักทั่วไป ลักษณะ ๒ อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล ลักษณะ ๓ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ลักษณะ ๔ หมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะ ๕ จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว ภาค ๒ สอบสวน ลักษณะ ๒ การสอบสวน ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ลักษณะ ๑ ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง ลักษณะ ๒ การพิจารณา ภาค ๕ พยานหลักฐานภาค ๖ การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม ๒.กฎหมายลักษณะพยาน ตาม ป.วิ แพ่งภาค ๑ บททั่วไป ลักษณะ ๕ พยานหลักฐาน ลักษณะ ๖ คำพิพากษาและคำสั่ง ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ตาราง ๓ ค่าสืบพยานหลักฐานนอกศาล ตาราง ๔ ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของพยาน กับค่ารังวัดทำแผนที่๓.พระราชบัญญัติลักษณะพยาน รัตนโกสินทร ศก ๑๑๓ จัดพิมพ์เพื่อเป็นกรณีศึกษา ใช้เทียบกฎหมายปัจจุบัน ๔.คำพิพากษาศาลฎีกา กฎหมายลักษณะพยาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว