กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ

หนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร" เล่มนี้เป็นแหล่งรวมรากฐาน ความรู้ทางด้านการบริหารจากคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองออกมาเป็นผลงาน วิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นและลึกซึ้ง จนกลายเป็นวิทยาการที่ผู้บริหาร และผู้นำองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษาขั้นสูง เนื้อหาสาระที่มีคุณค่าในหนังสือชุดนี้มีผู้ติดตามอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากรอบความคิดใหม่และแนวทางการบริหารจัดการใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว• คุณเป็นผู้นำที่เน้นการรวมพลังความร่วมมือหรือไม่?• ความฉลาดทางสังคมและชีววิถีของผู้นำยุคใหม่• การประสานความคิดที่หลากหลายเข้าด้วยกัน• การสร้างองค์กรแห่งการประสานความร่วมมือ• การทลายไซโล:ดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก• การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการของคนในองค์กร• ทำอย่างไรให้เกิดการประสานความร่วมมือในองค์กร : ยอมรับและบริหารจัดการความขัดแย้งในเชิงรุก• ทำลายความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับ Enterprise 2.0• เมื่อการประสานความร่วมมือภายในกลายเป็นพิษภัยต่อองค์กร!• การประสานความร่วมมือแบบใดที่เหมาะกับคุณ?
จำนวน :

1

รายละเอียด

หนังสือชุด "คัมภีร์สำหรับผู้บริหาร" เล่มนี้เป็นแหล่งรวมรากฐาน ความรู้ทางด้านการบริหารจากคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยและกลั่นกรองออกมาเป็นผลงาน วิชาการที่มีเนื้อหาเข้มข้นและลึกซึ้ง จนกลายเป็นวิทยาการที่ผู้บริหาร และผู้นำองค์กรในทุกภาคส่วนล้วนให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษาขั้นสูง เนื้อหาสาระที่มีคุณค่าในหนังสือชุดนี้มีผู้ติดตามอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากรอบความคิดใหม่และแนวทางการบริหารจัดการใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว• คุณเป็นผู้นำที่เน้นการรวมพลังความร่วมมือหรือไม่?• ความฉลาดทางสังคมและชีววิถีของผู้นำยุคใหม่• การประสานความคิดที่หลากหลายเข้าด้วยกัน• การสร้างองค์กรแห่งการประสานความร่วมมือ• การทลายไซโล:ดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก• การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการของคนในองค์กร• ทำอย่างไรให้เกิดการประสานความร่วมมือในองค์กร : ยอมรับและบริหารจัดการความขัดแย้งในเชิงรุก• ทำลายความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับ Enterprise 2.0• เมื่อการประสานความร่วมมือภายในกลายเป็นพิษภัยต่อองค์กร!• การประสานความร่วมมือแบบใดที่เหมาะกับคุณ?

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว