พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (ปกแข็ง)

หนังสืออ้างอิงทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา
จำนวน :

1

350.00 บาท

332.50 บาท

"คุณประหยัดไป 17.50 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 13 แต้ม"

Out of Stock Add to Wish List

รายละเอียด : พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (ปกแข็ง)

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (ปกแข็ง)

"พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน" เล่มนี้ ได้รวบรวมประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง สร้างกรุงศรีอยุธยา เมื่อ จ.ศ.712 (พ.ศ.1893) จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แก่พม่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (กรมขุนอนุรักษ์มนตรี) เมื่อ จ.ศ.1129 (พ.ศ.2310) ถือเป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญที่มีคุณค่ายิ่งต่อชนรุ่นหลัง และผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นยุคสมัยหนึ่งของพัฒนาการสู่สังคมไทยในปัจจุบัน   

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับนี้ ตีพิมพ์ขึ้นจำหน่ายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗ โดยหมอบรัดเล หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน จัดพิมพ์แบบเย็บเล่ม 2 เล่มจบ ในอดีตจึงมักถูกเรียกว่า "พระราชพงศาวดารฉบับพิมพ์ ๒ เล่ม" และ "พระราชพงศาวดารฉบับหมอบรัดเล" ต่อมาเข้าใจกันว่าว่าสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงชำระร่วมกับสมเด็จพระพนรัตน์วัดพระเชตุพน พระราชพงศาวดารฉบับนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิต" แต่เมื่อมีการตรวจสอบโดยละเอียดจากกรมศิลปากรพบว่า เมื่อเริ่มชำระพระราชพงศาวดารนี้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสยังทรงพระเยาว์อยู่มาก ผู้ชำระพระราชพงศาวดารจะเป็นสมเด็จพระพนรัตน์แต่องค์เดียว ด้วยเหตุนี้จึงควรเรียกว่า "พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน"

 

 


สารบัญ : พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (ปกแข็ง)

  • พระราชพงศาวดารพิสดาร ตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยา
  • แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวร
  • แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราช
  • แผ่นดินพระเจ้าทองลั่น และสมเด็จพระราเมศวร
  • แผ่นดินพระเจ้าราม และสมเด็จพระอินทราชา
  • แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราช
  • แผ่นดินพระบรมไตรโลกนาถเจ้า
  • แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดี
  • แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร
  • แผ่นดินพระรัษฎาธิราชกุมาร
  • แผ่นดินพระไชยราชาธิราชเจ้า
  • แผ่นดินพระยอดฟ้าและขุนวรวงศาธิราล
  • ฯลฯ


ข้อมูลเพิ่มเติม : พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (ปกแข็ง)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (ปกแข็ง) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว