Professional Guide AutoCAD 2018

หากพูดถึงการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในเรื่องใดๆ ก็ตาม สิ่งที่จะทําให้ผู้ที่สนทนาเข้าใจร่วมกันนั้นก็คือ การสื่อสารด้วยภาพ ดังนั้น “แบบ” จึงมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องให้สามารถมองภาพได้ออกว่าสิ่งที่เราพูดถึงกันนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นภาพแบบเสื้อผ้า ทรงผม เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย ต่างก็ต้องใช้แบบในการสื่อสารทั้งนั้น การเขียนแบบจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยทําให้แบบที่ได้นั้น สื่อสารออกมาได้เข้าใจตรงกัน ซึ่งอาจจะเขียนแบบด้วยมือ หรือใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานในแต่ละด้านว่าจะใช้กันในแบบใดสําหรับการเขียนแบบในงานด้านอุตสาหกรรมทั้งเครื่องจักรกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงงานด้านสถาปัตย์ฯ โยธา ก่อสร้าง คงจะต้องยกให้กับโปรแกรม AutoCAD ซึ่งเป็นโปรแกรมเขียนแบบแปลนที่ใช้งานง่ายและนิยมกันอย่างแพร่หลาย จึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่คิดจะหัดเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถเขียนแบบรูปทรง 3 มิติได้อีกด้วย
จำนวน :

1

รายละเอียด

หากพูดถึงการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในเรื่องใดๆ ก็ตาม สิ่งที่จะทําให้ผู้ที่สนทนาเข้าใจร่วมกันนั้นก็คือ การสื่อสารด้วยภาพ ดังนั้น “แบบ” จึงมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องให้สามารถมองภาพได้ออกว่าสิ่งที่เราพูดถึงกันนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นภาพแบบเสื้อผ้า ทรงผม เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ ร้านค้า หรือที่อยู่อาศัย ต่างก็ต้องใช้แบบในการสื่อสารทั้งนั้น การเขียนแบบจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยทําให้แบบที่ได้นั้น สื่อสารออกมาได้เข้าใจตรงกัน ซึ่งอาจจะเขียนแบบด้วยมือ หรือใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานในแต่ละด้านว่าจะใช้กันในแบบใดสําหรับการเขียนแบบในงานด้านอุตสาหกรรมทั้งเครื่องจักรกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงงานด้านสถาปัตย์ฯ โยธา ก่อสร้าง คงจะต้องยกให้กับโปรแกรม AutoCAD ซึ่งเป็นโปรแกรมเขียนแบบแปลนที่ใช้งานง่ายและนิยมกันอย่างแพร่หลาย จึงเหมาะกับผู้เริ่มต้นที่คิดจะหัดเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสามารถเขียนแบบรูปทรง 3 มิติได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว