ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ เฉลยแยกเล่ม)

แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ฝึกทักษะวิเคราะห์แยกแยะ คิดเชื่อมโยง การคิดเชิงกระบวนการ คิดอย่างเป็นระบบ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Why Reading is so cool อ่านให้รู้... คูลกว่าใคร
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com ช้อปดีมีคืน ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

99.00 บาท

84.15 บาท

"คุณประหยัดไป 14.85 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 3 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ เฉลยแยกเล่ม)

ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ เฉลยแยกเล่ม)

หนังสือการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกิจกรรมเสริมการอ่าน ซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จึงควรได้รับการฝึกฝน นอกจากจะต้องอ่านถูกต้องแล้ว ต้องสามารถจับประเด็น ตอบคำถามจากเรื่อง และคาดการณ์จากเรื่องที่อ่าน หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมสาระต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบ

ดร.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา


สารบัญ : ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ เฉลยแยกเล่ม)

  • สมองกับการเรียนรู้
  • การคิดวิเคราะห์แยกแยะ
  • การคิดเชื่อมโยง
  • การใช้ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล
  • การคิดเปรียบเทียบ
  • การคิดเชิงกระบวนการ
  • การเรียบเรียงความคิด
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคิดเชื่อมโยง
  • การคิดลำดับเหตุการณ์
  • การอ่านจับใจความ


ข้อมูลเพิ่มเติม : ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ เฉลยแยกเล่ม)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการอ่านจับใจความ ป.๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ เฉลยแยกเล่ม) ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว