คู่มือฟิสิกส์ ม.4-6 เสียงและการได้ยิน

หนังสือฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรื่อง เสียงและการได้ยิน เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้น ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยได้สรุปสาระสำคัญของ แต่ละเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดีเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย1. เสียงและการได้ยิน2. พื้นฐานลอการิทึมสำหรับให้คำนวณเรื่องเสียง3. ผลต่างระดับความเข้มเสียง4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเสียงกับอุณหภูมิ5. กราฟความดันกับการกระจัดของอนุภาคตัวกลาง6. การสะท้อน และการหักเห7. การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด8. การหาตำแหน่งเสียงดัง (A) และเสียงค่อย (N) บนแนวเส้นตรงใดๆ9. เสียงสะท้อนกลับมาแทรกสอดกับเสียงเดิม10. บีตส์ (Beats)11. การสั่นพ้อง, การกำทอน (Resonance)12. ความถี่มูลฐานกับฮาร์มอนิค13. สรุปสูตรเสียง14. คลื่นกระแทกและกรวยเสียง15. ระดับเสียงและเสียงดนตรี16. ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler effect)17. การหาความถี่เสียงที่ปรากฏต่อผู้ฟัง18. คุณภาพเสียงและหูกับการได้ยิน
จำนวน :

1

109.00 บาท

69.00 บาท

"คุณประหยัดไป 40.00 บาท (36.70 %)"

Add to Wish List

รายละเอียด

หนังสือฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรื่อง เสียงและการได้ยิน เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้น ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยได้สรุปสาระสำคัญของ แต่ละเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดีเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย1. เสียงและการได้ยิน2. พื้นฐานลอการิทึมสำหรับให้คำนวณเรื่องเสียง3. ผลต่างระดับความเข้มเสียง4. ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วเสียงกับอุณหภูมิ5. กราฟความดันกับการกระจัดของอนุภาคตัวกลาง6. การสะท้อน และการหักเห7. การเลี้ยวเบนและการแทรกสอด8. การหาตำแหน่งเสียงดัง (A) และเสียงค่อย (N) บนแนวเส้นตรงใดๆ9. เสียงสะท้อนกลับมาแทรกสอดกับเสียงเดิม10. บีตส์ (Beats)11. การสั่นพ้อง, การกำทอน (Resonance)12. ความถี่มูลฐานกับฮาร์มอนิค13. สรุปสูตรเสียง14. คลื่นกระแทกและกรวยเสียง15. ระดับเสียงและเสียงดนตรี16. ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler effect)17. การหาความถี่เสียงที่ปรากฏต่อผู้ฟัง18. คุณภาพเสียงและหูกับการได้ยิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว