เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย1 วิชาเคมี)

สาระที่สอดคล้องกับการอบรมในค่าย 1 มีการเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

300.00 บาท

285.00 บาท

"คุณประหยัดไป 15.00 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 11 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย1 วิชาเคมี)

เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย1 วิชาเคมี)

เนื้อหาวิชาในหนังสือเคมี เล่ม 3 ฉบับใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และมีสาระที่สอดคล้องกับการอบรมในค่าย 1 มีการเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจง่ายขึ้น ตลอดจนการสอดแทรกแบบฝึกหัดเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความรู้ และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาแสวงหาความรู้เพิ่มเติม วิชาเคมีระดับพื้นฐาน และต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในหัวข้อถัดไปที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางเคมีในการทำความเข้าใจ และอธิบายกระบวนการต่างๆ ทางเคมีต่อไปได้

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล


สารบัญ : เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย1 วิชาเคมี)

  • บทที่ 9 จลนพลศาสตร์เคมี
  • บทที่ 10 สมดุลเคมี
  • บทที่ 11 สมดุลไอออน
  • บทที่ 12 เคมีนิวเคลียร์


ข้อมูลเพิ่มเติม : เคมี เล่ม 3 (หลักสูตร สอวน. ค่าย1 วิชาเคมี)

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว