อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVEL OPMENT

มนุษย์จึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3

145.00 บาท

137.75 บาท

"คุณประหยัดไป 7.25 บาท (5.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 5 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVEL OPMENT

อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVEL OPMENT

แม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปเพียงใดก็ตาม มนุษย์ยังคงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุด เนื่องจากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาและวิจารณญาณในเชิงศีลธรรม ซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนได้ ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับสามารถควบคุมเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างรู้เท่าทัน

หนึ่งในปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นนั่นคือ การศึกษาอภิธานศัพท์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากความเข้าใจความหมายของคำต่างๆ อย่างชัดเจน ไม่สับสนคลุมเครือจะเป็นรากฐานสู่การนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในการดำเนินชีวิต การศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม


สารบัญ : อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVEL OPMENT

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F

เนื้อหาปกหลัง : อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVEL OPMENT

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้

 • สรุปประเด็นสำคัญครอบคลุมเนื้อหาชีววิทยาในระดับ ม.ปลาย
 • เน้นจุดไฮไลท์ ง่ายต่อการทบทวน
 • สีสันสวยงาม ช่วยเพิ่มความจำ
 • รูปเล่มกะทัดรัด สะดวกในการพกพา
 • สามารถใช้ประกอบเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ฟรี


ข้อมูลเพิ่มเติม : อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVEL OPMENT

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : อภิธานศัพท์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ GLOSSARY OF HUMAN RESOURCE DEVEL OPMENT ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว