แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒

แบบฝึกช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องหลักภาษา ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ
 • โปรโมชั่นพิเศษ:
  • naiin.com Start New Year ช้อปครบ 1,200 บาท ลด 20%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 1 - 3 เล่ม ลด 15%
  • naiin.com Online Novel Market ช้อป 4 เล่มขึ้นไป ลด 20%
จำนวน :

1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

249.00 บาท

211.65 บาท

"คุณประหยัดไป 37.35 บาท (15.00 %)"

"จำนวนคะแนนที่ได้รับ 8 แต้ม"

Add to cart Add to Wish List

รายละเอียด : แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒

แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒

หนังสือคู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เริ่มจากสรุปเนื้อหาเรื่องย่อที่เป็นสาระสำคัญ ความรู้ทางหลักภาษา และการใช้ภาษา โดยในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดเป็นกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ด้วยตนเอง พร้อมเฉลยอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบท และแบบทดสอบปลายภาค เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

คณะผู้จัดทำ


สารบัญ : แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒

  • ภาษาพาที
  • บทที่ ๑ น้ำใส
  • บทที่ ๒ ใจหาย
  • บทที่ ๓ ครัวป่า
  • วรรณคดีลำนำ
  • บทที่ ๑ ดอกสร้อยแสนงาม
  • บทที่ ๒ นิทานอ่านใหม่
  • บทที่ ๓ รื่นรสสักวา


ข้อมูลเพิ่มเติม : แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๒ ดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว