การวิเคราะห์ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา

“เมื่อบริษัทต่างๆ เติบโตและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ประกอบกับตลาดมีการแข่งขันรุนแรง การขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างมาก” หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้กิจการต่างๆ มีตัวแบบต้นทุนและแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรที่เที่ยงตรงทั้งในกิจกรรมการผลิต การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาการตัดสินใจเลือกระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ไม่ว่าองค์กรใดๆ หากมีการใช้ Balanced Scorecards (BSC) เข้าไปช่วยในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยแล้วละก็ ความสมบูรณ์แบบของการบริหารอย่างบูรณาการก็จะบรรลุผล และเกิดศักยภาพความสามารถในการแข่งขันที่เยี่ยมยอดและยั่งยืน
จำนวน :

1

รายละเอียด

“เมื่อบริษัทต่างๆ เติบโตและมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ประกอบกับตลาดมีการแข่งขันรุนแรง การขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างมาก” หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้กิจการต่างๆ มีตัวแบบต้นทุนและแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรที่เที่ยงตรงทั้งในกิจกรรมการผลิต การส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้า รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาการตัดสินใจเลือกระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ไม่ว่าองค์กรใดๆ หากมีการใช้ Balanced Scorecards (BSC) เข้าไปช่วยในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยแล้วละก็ ความสมบูรณ์แบบของการบริหารอย่างบูรณาการก็จะบรรลุผล และเกิดศักยภาพความสามารถในการแข่งขันที่เยี่ยมยอดและยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้องดูทั้งหมด >

รีวิว

 • 5
  0%
 • 4
  0%
 • 3
  0%
 • 2
  0%
 • 1
  0%
0.0
0 รีวิว